fototekst >>

WEZEN


Mens en dier.
Dier en mens.
Zijn ze gelijk.
Zijn ze verschillend.
Hebben ze overeenkomsten.

Wat moeten ze met elkaar, hoe verhouden ze zich tot elkaar.
Ze hebben elkaar nodig.
Vullen elkaar aan.
Toch zijn ze afzonderlijk uniek.

Elke soort, mens of wezen, aards of buitenaards, draagt universele wijsheid in zich.

Wie is bereid van wie te leren.
 

Back to Overview