OORDELEN

teksten >>

Oordelen

Oordeel niet zodat je zelf niet wordt veroordeelt.


Wat is oordelen en wat is observeren.

Oordelen is iemand pijn doen met je opmerkingen, door de wijze waarop je iets zegt, bijv. schelden.
Bijv. wat een afschuwelijk lelijke rode trui draag jij, je hebt totaal geen smaak hoe jezelf te kleden.
Observeren is benoemen van wat je ziet of vindt zonder de ander te veroordelen.
Bijv. Hij draagt een rode trui, ik persoonlijk vind het niet mooi staan.
In dit laatste voorbeeld wordt de ander niet afgekraakt maar in zijn waarde gelaten wat betreft zijn keuze.

Hoe komt het dat mensen oordelen en dat heel normaal vinden.
Wat voor gevolgen heeft oordelen op jezelf en anderen.

In eerste instantie stelt elk mens zich als het centrale middelpunt op t.o.v. zijn omgeving. Hij benadert de wereld om zich heen vanuit zijn eigen ervaringen en gedachtewereld, vanuit zijn eigen aangeleerde normen en waarden en gaat er vervolgens klakkeloos vanuit dat anderen hetzelfde denken en dezelfde waarden en normen hebben. Tot dat hij erachter komt dat de wereld zo niet in elkaar zit.
Als mensen sterk verschillen van jezelf roept dat verbazing, afschuw of misschien verwondering op, wat kan leiden tot het veroordelen van die ander. Het ontstaat als het ware uit onbegrip.
Ieder mens is verschillend maar niet iedereen begrijpt wat dat inhoud of erkent dat zelfs. Er zijn echter niet twee exact dezelfde mensen op deze aardbol te vinden.

Je zou het als volgt kunnen voorstellen, vergelijk de mens met een computer, een computer bestaat uit hardware en software, de mens ook. Bij elk mens is de hardware bij of al voor de geboorte bepaalt en verschilt t.o.v. elke ander mens. De software dien je zelf te schrijven en te maken en is dus per persoon ook verschillend.
Niemand van ons heeft bij de geboorte een gebruiksaanwijzing meegekregen en het is een spel van wisselwerkingen om te ontdekken hoe met elkaar om te gaan en er achter te komen hoe je in elkaar zit. Een belangrijk stuk hulpmiddel hierbij is je intuïtie. Je intuïtie staat in verbinding met de wereld waar je vandaan komt en waar de hoofdcomputer zich bevindt, middels deze computer zijn alle computers met elkaar verbonden en via deze computer kunnen alle computers met elkaar communiceren. Wil je een ander mens echt kunnen begrijpen zul je via de hoofdcomputer met behulp van je intuïtie contact dienen te leggen. Wanneer je rechtstreeks probeert te communiceren met een andere computer (mens) zal dat maar ten dele lukken, enkel op de eigen ervaringsgebieden en overeenkomsten. Op alle andere gebieden zal het je niet lukken, wat dus tot onbegrip, ruzie, haat, jaloezie, wraak, oorlog, oordeel etc. kan leiden.

We verschillen dus t.o.v. elkaar, dat kunnen grote en heel kleine verschillen zijn, hoe groter de verschillen hoe groter het onbegrip en hoe sneller men kan oordelen over die ander.

Mijn verhaal gaat ervan uit dat er meer bestaat dan dit leven hier op aarde en het wordt in een groter geheel geplaatst. Degenen die in gedachtegoed dicht bij mijn gedachtegoed zullen staan zullen mij beter begrijpen dan diegenen die ver van mijn gedachtegoed af staan. Je hoeft het niet met me eens te zijn en je hoeft niet hetzelfde te geloven als ik doe, je hebt de keuze om te stoppen met lezen of om door te gaan. Ik laat slechts een mogelijkheid zien waar je over na mag denken en eventueel iets uit kunt halen voor jezelf en waar je iets mee kunt in je eigen leven.

Ik ga er vanuit dat er nog leven is na de dood en leven voordat we geboren worden en dat we meerdere levens hier op aarde en in het universum leven, steeds met dezelfde ziel maar telkens in een ander lichaam.
Hoe meer levens ik achter de rug heb des te meer ervaringsgebieden ik heb gehad, leven is namelijk leren, constant leren, het hele leven is een aaneenschakeling van lessen, het houdt nooit op. 
Hoe groter mijn ervaringsgebied is des te groter mijn inlevingsvermogen t.o.v. andere mensen kan zijn, hoe groter mijn inlevingsvermogen is des te meer begrip ik kan opbrengen voor anderen en des te minder ik zal oordelen. Maar het kan nog ingewikkelder, Voordat we op aarde komen hebben we al vastgesteld welke levenslessen we gaan leren in ons nieuwe leven en vervolgens kiezen we daarvoor het meest geschikte lichaam, gezin, familie en omstandigheden uit.

Eenmaal op aarde gekomen, herinneren we ons niets meer van al deze keuzes er wordt als het ware een dikke mist tussen ons leven hier op aarde en waar we vandaan komen opgetrokken. Toch zal ons leven zodanig verlopen dat we steeds in situaties terecht zullen komen die met onze levenslessen te maken hebben en wordt je in de gelegenheid gesteld ze uit te werken, wat niet altijd even makkelijk is. Hoe dikker de mist tussen hemel en aarde des te meer ongeloof er is over het bestaan van een leven na de dood, Sommige mensen kunnen zich nog wel iets herinneren, alle gradaties hierin zijn mogelijk. Bij deze mensen is de mist niet zo dik en er zijn nu weer steeds meer mensen op aarde die wel geloven dat er meer is na en voor dit leven.

Als we onze eigen levenslessen bepalen, kan het zijn dat ik er bijvoorbeeld voor kies hoe het is om te oordelen over anderen. Bij elke keuze die je maakt hoort een gevolg, in dit geval betekent dat dat ik ook veroordeelt zal worden door anderen en als het goed is ontdek ik dat oordelen pijn doet en dat je dat beter achterwege kunt laten, wanneer ik dat begrepen heb zal ik niet meer oordelen en heb de les geleerd en zal ook ik niet meer veroordeeld worden. Dit lijkt heel simpel, maar over zo een levensles kun je meerdere levens doen.

Eigenlijk is alles mogelijk en hebben we al heel wat ervaringen achter de rug en nog vele te gaan. We kunnen al van alles zijn geweest of nog worden. Ik zal wat voorbeelden geven. Je kunt zijn geweest of worden: koning, zwerver, vader, moeder, junk, arts, moordenaar, advocaat, rechter, putjesschepper, vuilnisophaler, milieuactivist, homoseksueel, soldaat, vredesactivist, gevoelig, ongevoelig, meedogenloos, impulsief, introvert, extravert, arm en rijk en alle gradaties ertussenin, lichamelijk of geestelijk gehandicapt, verschillende rassen en geloven, en nog veel meer. Niets van dit alles is meer of minder dan het andere het voldoet slechts aan het leren van levenslessen en het opdoen van ervaringen in de daarbij best bijpassende situatie, lichaam, geloof, land, beroep, ras etc.

Bij elke les en keuze die we als mens maken hoort een gevolg, dat kan zowel prettig als zeer onaangenaam zijn. Als ik er bijvoorbeeld voor kies om te moorden dan heeft dat voor mij zeer onaangename gevolgen en daarmee wil ik zeggen dat alles wel een leerschool is maar dat het ons niet vrijwaart van vervelende gevolgen voor onszelf.

Waarom is het belangrijk om niet te oordelen, wanneer je er voor kiest om over wie of wat dan ook te oordelen, roep je onherroepelijk de situatie over jezelf af, dat je om begrip over de situatie of persoon te kunnen krijgen je dezelfde leerschool met alle daarbijbehorende gevolgen zult moeten ondergaan.
Je kent nl. elkaars levensplan niet, vaak zelfs je eigen plan nog niet, hoe is het dan mogelijk om over een ander te oordelen.
Wanneer we geneigd zijn tot oordelen krijgen we tegelijkertijd een spiegel voorgehouden over een situatie waar we zelf inzitten en iets van kunnen leren. De ander fungeert dan, zonder het overigens zelf te weten, als trigger voor jou om je bewust te maken van een leermoment.

Hier op aarde denken we altijd in gradaties van meer en minder waarde, maar in wezen is niet een levensles meer of minder waard dan de andere en al helemaal niet in welke verpakking je de les leert, en de verpakking bepaalt ook niet hoever je met de lessen bent. Niemand weet op welk niveau hijzelf of de ander zit. Vandaar dat een Koning(in) niet meer of minder in levenservaring is dan bijvoorbeeld een dakloze, in een ander leven kunnen de rollen immers omgekeerd zijn.
Je baas bijv. kan in een ander leven je werknemer zijn geweest of worden.

Mensen zijn altijd opzoek naar standaard oplossingen voor problemen en ziekten. 
Door de onderlinge verschillen die we hebben en de keuzes die we gemaakt hebben t.a.v. onze levenslessen is het niet mogelijk standaard oplossingen te creëren. Een gevonden oplossing, behandeling,leermethode, dieet of medicijn werkt enkel voor een deel van de mensen, niet voor iedereen. 
Dat verklaart waarom sommigen wel genezen van een ziekte en anderen niet en zelfs dood gaan.
Wil je weten welke oplossing het beste voor je werkt dan kun je via je intuïtie op zoek gaan en zul je je eigen software dienen te maken. Anderen kunnen je slechts de weg wijzen, maar ze hebben niet de kant en klare oplossing.

Het leven is eigenlijk een groot toneelspel waarin de hoofdlijnen zijn vastgelegd en de cast bepaald maar met een grote mate van improvisatie in het spel.

Oordeel niet zodat jezelf niet wordt veroordeelt.


Peti Art and Consultancy

Peti Verbroekken

Beeldend Kunstenares
Intuïtief Counsellor

Laatste update: oktober 2005

Last changed: Feb 16 2012 at 19:48

Back to Overview

Comments

No comment found

Add Comment