fototekst >>

MAJESTY GODDESS


De mens is een uitdrukking van God, een goddelijke uitdrukking van liefde
God is een wezenlijk deel van de mens
De mens is een kind van God en heeft alle goddelijke eigenschappen geërfd

In de zoektocht van de mens naar zijn ware zelf ontdekt hij stap voor stap wat deze inhoud en wat zijn mogelijkheden zijn
Ieder mens heeft zowel mannelijke als vrouwelijke eigenschappen

Majesty Goddess beeld een vrouw uit met al haar eigenschappen
Het vrouw zijn is een scheppende kracht
De vrouw is een goddelijke tempel, heilig, zuiver, majestueus en mysterieus
ze is open en gesloten
intuïtief en creatief, warm, zacht en gevoelig
sterk, krachtig, scherp, kwetsbaar, veilig en beschermend
Ze heeft ruimte nodig om zichzelf te zijn
Ze trekt aan en houd daarbij de juiste afstand
Geeft leiding aan haar leven
Je kunt je aan haar scherpheid bezeren als je haar niet met respect behandelt
Ze straalt liefde, licht en warmte uit
Steeds opent er zich een nieuwe laag bewustzijn van wie ze werkelijk is
Door en in elke laag is steeds haar ware kern zichtbaar en aanwezig
In haar zoektocht naar zichzelf wordt ze zich bewust van ‘zichzelf’
Het is er altijd al geweest, het lag er stralend en ongeschonden te wachten op herkenning en acceptatie
Leven vanuit de ware kern is eeuwig leven, hier en nu
Is leven in vrede en harmonie
In rust en stilte
In vreugde en blijdschap
In voorspoed en overvloed
In liefde en wijsheid
Is veilig en beschermd
Is leven vanuit God’s wil, dat is voor iedereen anders
Is leven met God
Met God is alles mogelijk
 

Back to Overview