EERLIJK ZULLEN WE ALLES DELEN

teksten >>

Eerlijk zullen we alles delen.

Ik een beetje (veel) meer dan jij.


Eerlijk zullen we alles delen is een regel uit een sinterklaasliedje.
Als grapje zongen wij als kinderen: “ik een beetje meer dan jij”.

Deze titel heb ik voor deze tekst genomen omdat als ik om mij heen kijk, de krant lees of het journaal kijk, zie dat er nog steeds heel veel ellende en armoede op de wereld is. Niet alleen in de derde wereld landen, maar ook inde zgn. rijke westerse wereldlanden.
Ik verbaas mij erover dat de mensheid nog steeds niets heeft geleerd van de geschiedenis en dus ook niets wezenlijks verandert.
Ik begrijp niet dat regeringen en overheidsorganen bezig zijn met macht, status, geld en hebzucht terwijl het grootste gedeelte van de bevolking in armoede en ellende leeft.

Waarom wordt de koek niet eerlijk verdeelt?

De aarde heeft zoveel rijkdommen in zich, genoeg voor de gehele mensheid om in overvloed te kunnen leven.
Hoe komt het dat de rijken rijker worden en de armen armer.
Welk rechtgeaard mens wil dit op zijn geweten hebben.
Geven al die mensen die macht hebben, rijk zijn, het goed hebben, regeringen etc. er wel echt iets om dat er mensen zijn die arm zijn. Zijn ze er zich wel van bewust dat er zelfs mensen met twee salarissen zijn en nog niet rond kunnen komen met hun gezin en dus nog in armoede leven.

Regeringen maken wetten, hoe kan er dan zo een ongelijkheid bestaan. Je zou toch van elke regering mogen verwachten, zelfs eisen dat ze het beste regelen voor al hun mensen. Je zou toch mogen verwachten dat landen echt samenwerken om voor alle wereldburgers het beste te regelen.
En toch gebeurt dat niet. Ieder mens hoort in feite het recht hebben op onderdak, voedsel, energie, onderwijs en werk.
Je zou denken dat als je werkt, bijv. 40 uur per week, dat je dan van dat salaris wat je verdient een gezin moet kunnen onderhouden. Het salaris, het minimum loon hoort er zelfs op berekent te zijn, dat je er makkelijk van kunt leven met een gezin. De werkelijkheid is echter anders, regeringen zijn steeds creatiever om nieuwe belastingen te verzinnen om weer geld bij je weg te halen zodat zij veel meer en jij weer veel minder hebt om van rond te komen.
Kunnen de economen niet goed rekenen, of hebben ze geen ontwikkeld geweten of inlevingsvermogen denk ik dan wel eens. Kunnen zij niet logisch nadenken, als je geld weghaalt bij anderen waarvan hun inkomsten niet omhoog gaan dan creëer je problemen, je veroorzaakt nl. op den duur bij die ander voor geld problemen, want zijn voorraad raakt op. Bezuinigen betekent mijn inziens toch dat je zelf minder uitgeeft en niet zoals de regering dat doet door belastingen te verhogen of nieuwe in te voeren en dus anderen laat opdraaien voor problemen die ze zelf veroorzaakt hebben, dat kunnen wij naar hun toe ook niet. En ook niet naar alle andere vaste lasten die we hebben.

Alles is gewoon te duur, de huizenprijzen zijn te hoog, dus ook de hypotheeklasten, de huren. Alle vaste lasten zoals verzekeringen en energiekosten zijn te hoog.
Voeding en kleding is te duur.
Dit geld voor de grootste groep mensen. Maar de beleidsbepalers hebben blijkbaar zoveel inkomsten dat ze zich absoluut niet kunnen inleven in mensen die niet zoveel hebben.
Kon je een paar jaar geleden nog redelijk goed van je geld rond komen is dat nu allang niet meer mogelijk.
Hoe komt dat dan, dat komt omdat overheden en mensen die bepalen wat iets moet kosten, steeds meer winst willen en steeds meer van de koek willen en zich niet om de gevolgen bekommert die het voor anderen heeft. Men wil niet een beetje meer dan jij, maar veel meer dan jij. Zelfs zoveel meer dat ze niet meer beseffen dat jij niet meer genoeg overhoud om van te leven. Het ontbreekt ze aan een totaal overzicht.
Men denkt heel beperkt in enge hokjes en ze kijken niet buiten hun eigen hokje, ze houden het geheel niet in de gaten.
Het lijkt wel of ze alleen op de wereld zijn, ze zien niet dat hun handelen gevolgen heeft en dat iedereen en alles met elkaar verbonden zijn. Degene die het wel weet, weet er niet naar te handelen.
Ze zien niet dat ze verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van de vrijheden die ze zichzelf veroorloven.
Alles wat iedereen afzonderlijk doet, staat altijd in verband met de gehele mensheid en heeft dus gevolgen voor die mensheid. Door onwetendheid omtrent deze, door onbewustheid heeft veel handelen verkeerde gevolgen voor anderen.

Bijv. Een regering beslist dat de belastingen verhoogd worden evenals de energieprijzen en de ziektekostenverzekeringen.
Salarissen worden minder of blijven in het gunstigste geval gelijk, en als je helemaal pech hebt vervangt je werkgever jou voor iemand die jonger en dus goedkoper is (dat zeggen ze zo niet, zo slim zijn ze nou ook wel weer, maar ze verzinnen de reden dat je niet meer in het nieuwe beleid past of zo iets vaags).

Gevolg: Het bedrijfsleven, dus ook uw werkgever ziet zijn lasten omhoog gaan. Hij wil echter net zoveel winst behouden als eerst of liefst nog meer. Om dat te kunnen verwezenlijken moet hij maatregelen nemen.

Bijv.:
De prijs van zijn product of dienstverlening gaat omhoog.
Hij verlegt zijn werkzaamheden voor een deel naar de lage lonen landen (lagere kostprijs)
Hij bezuinigt op personeelskosten, bijv. iedereen minder salaris, of meer werken voor hetzelfde geld.
Of een deel wordt ontslagen en de anderen die over blijven moeten meer doen voor hetzelfde salaris.

Gevolg:
Het leven wordt nog duurder want alle kostenverhogingen worden dubbel aan u doorberekent.
Meer mensen raken werkloos en er moeten meer uitkeringen uitbetaald worden, dus hebben meer mensen minder te besteden bij alsmaar stijgende kosten.
Degene die nog wel werken krijgen het steeds zwaarder en moeten ook nog eens al dat geld voor de uitkeringen opbrengen, terwijl voor hen het leven door alle lastenverzwaringen al veel duurder is geworden. Ze raken oververmoeid, gestrest, worden ziek, agressief, egoistischer etc. Ze kunnen het ook allemaal niet meer opbrengen.

Gevolg:
Steeds meer mensen worden depressief en ziek, komen zonder werk, kunnen hun kosten niet meer betalen.
Bedrijven raken hun producten niet meer kwijt en moeten nog meer maatregelen nemen of gaan failliet, zelfs als ze geheel naar de lage lonen landen gaan. De mensen hier hebben namelijk geen geld meer om hun producten te kopen.
Bedrijven die hun heil in de lage lonen landen zoeken doen dat zgn. onder het mom van we kunnen anders niet concurreren (i.p.v. samenwerken) en het is goed voor de economie daar.
Wat ze er echter niet bijzeggen is dat ze die mensen daar ook geen volwaardig salaris geven waar die mensen goed van rond kunnen komen, de arbeidsomstandigheden zijn daar ook vaak heel slecht.
I.p.v. dat de situatie verbetert, verslechterd het aan beiden kanten. Want als bedrijven hun producten niet kwijt kunnen gaan ze bezuinigen en ontslaan en zoeken ze nog goedkopere arbeidskrachten, dus ze verschuiven de problemen steeds maar veranderen niet het wezenlijke waar het hier echt om draait, dat deel proberen ze ten koste van iedereen en alles vast te houden.
De rijken worden rijker en de armen armer en het deert ze niets. Zo is de cirkel weer rond, een rijk land word armer en een arm land word even rijker om vervolgens weer armer te worden.

Ook al zijn we ons niet bewust van de gevolgen van ons handelen, we zijn er wel altijd verantwoordelijk voor. Niet bewust zijn is geen excuus in het universum. Er doen zich namelijk in een mensenleven genoeg situaties voor waarin we ons bewust kunnen worden.
In het bovenstaande voorbeeld heb ik laten zien hoe alles met elkaar verbonden is en dat elke verandering daarin door handelen van onszelf of anderen gevolgen heeft en dus ben je daar ook verantwoordelijk voor.

De rijken zijn verantwoordelijk voor de armoede.
Regeringen zijn verantwoordelijk voor de armoede.
Wij allen zijn verantwoordelijk voor de armoede.
Alles en iedereen is met elkaar verbonden en het is onze plicht om elkaar voorruit te helpen en niet om elkaar tegen te werken of buiten te sluiten. We dienen allen te groeien in de geest , als je elkaar tegenwerkt of iets misgunt duurt het proces voor iedereen langer en heb je met zijn allen meer levens nodig om bij het doel uit te komen.
Als er een persoon meer van de koek wil dan heeft de rest minder en in het ergste geval lijden die anderen honger, worden ziek of gaan dood.
Als je, je hier werkelijk van bewust bent wil je dit toch niet op je geweten hebben, dan wil je dit elkaar toch niet aandoen en toch gebeurt het nog steeds.
Waarom?
Omdat mensen de verbanden met het geheel niet zien, zich er niet bewust van zijn, zich er niet verantwoordelijk voor voelen, zich niet in kunnen leven in de situatie van de ander, alleen met zijn eigen behoeften bezig is en niet weten hoe je dat kunt veranderen.

Gelukkig zijn niet alle mensen zo, gelukkig zijn er wel mensen die zich hier bewust van zijn en hun verantwoordelijkheid nemen, en helaas door kwaadwillende ook tegengewerkt worden.
Maar er kan meer gedaan worden en er hoort ook meer gedaan te worden.
Want geld geven aan hulporganisaties is niet voldoende. Geld geven op zich is niet voldoende.
Er dient een wezenlijke verandering in de mens zelf plaats te vinden. Mensen horen bewust te worden gemaakt, wakker geschud zodat ze hun eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen.
Als iedereen bij zichzelf begint, op zijn eigen niveau, dan in zijn gezin, dan in zijn familie en vriendenkring, dan is de wereld zo op orde.
Hoeveel rampen heeft de mens nog nodig om werkelijk te veranderen, hoeveel tsunami’s, orkanen, aardbevingen, terreurorganisaties, oorlogen, zelfmoordcommando’s en noem maar op om werkelijk te veranderen.

Mens word wakker, wordt bewust, neem je verantwoordelijkheid (hoe klein die ook lijkt te zijn het zal grote positieve gevolgen hebben) en deel eerlijk, geef elkaar kansen, het is leven en laten leven.
Ben je een gever, leer te ontvangen. Ben je een ontvanger, leer te geven, breng het in evenwicht. Werk samen.
Eerlijk zullen we alles delen. Jij evenveel als ik.

Hoe komt het dat het ene ras het andere ras gebruikt om voor zichzelf te gebruiken, te laten lopen, te laten werken voor heel weinig geld, de rot klusjes laat opknappen.
Waarom wordt het ene ras als minderwaardig beschouwt en behandelt door het andere ras, voelt de mens zich te groot om zijn eigen rotzooi op te ruimen.
Waarom doen mensen elkaar dit aan.
Anders zijn betekent niet dat je meer- of minderwaardig bent, het betekent anders waardig maar vooral evenwaardig. Of je nu gestudeerd hebt of niet, of je een beperking hebt of niet, je bent allen evenwaardig en hebt elkaar als zodanig te respecteren.
Wanneer gaan we dit eens inzien en ernaar handelen.

Alles wat misbruikt of onderdrukt wordt, wordt een keer bewust en kan dan rare vormen aannemen en zal eerst gaan strijden( in welke vorm dan ook).
Dit is te voorkomen, door alles eerlijk te delen en elkaar evenwaardig te behandelen en door samen te werken i.p.v. te concurreren en elkaar niets te gunnen en buiten te sluiten om nog meer macht en geld te vergaren.
De aarde heeft genoeg voor iedereen.

Peti Verbroekken

Last changed: Feb 16 2012 at 19:54

Back to Overview

Comments

No comment found

Add Comment