fototekst >>

De ideale vrouw

 

In ieder mens schuilt de ideale mens
Het zit hem in het innerlijke, niet aan de buitenkant
Ieder mens krijgt genoeg gelegenheden in zijn leven en op zijn weg om het in zichzelf gewaar te worden, te accepteren, te erkennen, te laten werken en stralen

Deze 3 ideale vrouw beelden heb ik gemaakt, niet omdat de vrouw idealer is als de man, maar om vrouwen in het bijzonder een hart onder de riem te steken.


Mijns inziens hebben mannen in het algemeen, door de eeuwen heen zichzelf een voorrangspositie verleend ten opzichte van vrouwen
Over de hele wereld worden vrouwen niet als gelijkwaardig beschouwd (uitzonderingen daargelaten) maar in een ondergeschikte positie geplaatst
Tegelijkertijd worden vrouwen door mannen als seks- en lustobjecten gezien en behandeld
Hele mode- en cosmetica industrieën zijn erop gericht vrouwen te vormen naar het uiterlijke schoonheidsideaalbeeld wat mannen over vrouwen hebben
Over het algemeen zijn dat jonge meisjes en vrouwen
Er zijn echter vrouwen in alle leeftijdscategorieën

Maatschappelijk wordt slechts een groep naar voren geschoven, ook in de media. “Uiterlijke schoonheid” en Jong” dat mag er zijn, de rest wordt weg gezwegen
Helaas zijn er heel veel vrouwen die dit beeld bevestigen door mee te doen aan het “mannelijke schoonheidsideaal”. Ze zijn er op gericht mannen te behagen in allerlei opzichten en ten koste van hun ware zelf. Wie durft er bijv. nog grijs haar te hebben. Vrouwen hebben echter veel meer in zich, het zijn oorspronkelijke, creatieve en intuïtieve wezens,
Ieder met zijn eigen unieke mogelijkheden en talenten, ongeacht hun uiterlijk.
Belangrijk is dat ze zich daar bewust van zijn en er iets goeds mee doen ten goede van zichzelf en de mensheid i.p.v. mooi te zijn ten koste van zichzelf en de medemens, om “onbewust” mannen te behagen

Mannen dienen zich ook bewust te zijn van de ware “innerlijke schoonheid”; het licht, dat elke vrouw in zich draagt
Dat komt ook hen ten goede, het schept respect voor elkaar en zichzelf
Het heeft met waarde te maken, eigen waarde en uniekheid wat diversiteit inhoud
Mannen en vrouwen verschillen nu eenmaal van elkaar en onderling. Beide soorten kunnen elkaar aanvullen. Doch het is niet de bedoeling dat de ene soort zijn eigenheid moet opofferen aan de andere soort, uit angst, uit onwetendheid, uit gewoonte of uit onbewustheid
In ieder mens zit het licht, de bron van liefde en de oneindige mogelijkheden, laat het schijnen en stralen

Je mag er zijn zoals je bent
 

 

Back to Overview